De NOB schrijft voor dat ieder lid bij deelname aan onderwatersportactiviteiten moet beschikken over een bewijs van medische goedkeuring voor de onderwatersport, dit voor hun eigen veiligheid en die van anderen.

Deze keuring mag formeel worden verricht door elke arts, maar gezien het specifieke karakter van een sportduikkeuring adviseert de NOB zijn leden om te kiezen voor een arts die een speciale cursus heeft gevolgd voor het verrichten van duikmedische keuringen.

Tijdens de sportduikkeuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsrisico's en lichamelijke afwijkingen. Om deze in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw lengte en gewicht gemeten, uw urine onderzocht, uw longfunctie getest en uw oren en ogen gecontroleerd.

De sportduikkeuring dient iedere drie jaar herhaalt te worden en vanaf 50 jaar en ouder moet men zich elk jaar laten keuren.

Na de duikkeuring krijgt u een bewijs van keuring getekend in uw logboek en/of een aparte medische verklaring. Geadviseerd wordt om elke drie jaar opnieuw een keuring te laten uitvoeren.


 
Voor een duikkeuring kun je in culemborg terecht bij:
Herman .F. Horninge
Sportduikarts C
06 53507834
www.duikkeuring-culemborg.com