Hoe belangrijk vind jij het als je kunt beschikken over het redden van iemands leven? En.... er kan een moment komen dat anderen jou kunnen of moeten helpen. Het komt dagelijks voor, dat mensen onwel worden en reanimatie zo snel mogelijk toegepast moet worden. Elke seconde telt immers. Het is daarom van onschatbaar belang, dat zo veel mogelijk mensen - eigenlijk iedereen - in staat moet zijn om reanimatie toe te passen. Die mogelijkheid te leren bieden wij je!!

In het kader van de samenwerking tussen NOB en Divers Alert Network (DAN) is het onderdeel reanimatie (per 1 juli 2011) verdwenen uit de NOB specialisatie Redden en mogen deze lessen alleen nog gegeven worden door een instructeur die de DAN Basic Life Support instructeurscursus heeft gevolgd.

Wat kun je met deze cursus?
Deze cursus, is een beginnerscursus die bedoeld is om een ieder de basale techniek van reanimatie bij te brengen in een makkelijk kortdurende cursus. Die kennis en kunde kun je in noodgevallen kunt toepassen, terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.

Cursus Doel:
De cursus is bedoeld om jou op te leiden en te trainen in de technieken van de basale reanimatie overeenkomstig de richtlijnen van de Europese Reanimatie Raad, zodat jij in voorkomende gevallen op adequate en snelle manier hulp kunt verlenen.

LET WEL: in geval van werkelijke reanimatie heb je aanmerkelijk meer kans van slagen als je ook een AED (defibrillator) kunt inzetten. Deze AED's hangen tegenwoordig in en bij veel gebouwen. Meer weten over training met een AED vind je HIER

Wat heb je nodig om met deze cursus te beginnen?
Minimum leeftijd 15 jaar

Wat ga je doen in deze cursus?
Cursusdeelnemers leren basale reanimatie overeenkomstig de regels van de Europese en Nederlandse Reanimatie Raad en zijn na deze cursus in staat adequate basale reanimatie uit te voeren in die omstandigheden waarin dat nodig is.

Doelen Uitvoering Vaardigheden:
Om de BLS Provider cursus met succes af te ronden, tonen de deelnemers na deze cursus vaardigheid en zelfvertrouwen bij alle facetten van de basale reanimatie.

De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij reanimatie op de oefenpop door:

  •     beoordelen van de omgeving en veiligheid van het slachtoffer en zichzelf;
  •     het vaststellen in welke toestand het slachtoffer zich bevindt en alarmeren van de   hulpdiensten;
  •     het uitvoeren van basale reanimatie volgens geldende richtlijnen tot hulpdiensten aanwezig zijn;
  •    in staat te zijn om een pocketmask te gebruiken.


Hoe lang duurt deze cursus?
De cursus duurt plm. vier uur

Kosten
De Basic Life Support Provider cursus kost 27 Euro voor de versie met een boek en 25 Euro voor de versie op CD. Hiervoor krijg je:

DAN BLS box
DAN Europe provider card
DAN Basic Life Support manual (boek of CD)
DAN Basic Life Support Provider muurdiploma
DAN Eerste Hulp Setje voor cursisten

Geldigheid van het brevet is 2 jaar